Lương Thị Thủy

Lương Thị Thủy

Chưa có công việc nào đã hoàn thành

Ngôn ngữ sử dụng

tiếng việt

Đánh giá bởi người thuê

Hiện chưa có đánh giá nào
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc